Om VetCur


Målet för VetCur är att kunna erbjuda produkter som ger välbefinnande och livskvalitet, välfärd och produktivitet.
Metoden är att utveckla koncept, skräddarsydda till enstaka djurs biologiska anpassning och behov av naturliga näringsämnen. Vi forskar i och utvecklar produkterna för att tillgodose djurens artspecifika behov av viktiga näringsämnen och byggstenar, som en helhet ger kroppen det den behöver för att hålla sig sund och stark.
Som exempel identifierar vi, i industriell djurhållning, möjliga kostrelaterade orsaker till minskad produktivitet och symptomer (som t.ex sjukdommar) med fokus på att hitta hållbara, kostnadseffektiva, värdehöjande lösningar för producenter och produktionsdjur.
Som en extrabonus bidrar man, genom att använda våra produkter, till att stötta lokalt producerade tillverkning utan miljöfarliga transporter och onödiga påfrestningar på vår sköra omgivning och natur.
Som en helt naturlig del till den lagstadgade registreringen med klara regler för produktion och försäljning av foder och tillskottsmedel till djur, är VetCur Biotecs produktion kontrollerad och godkänd av bland annat GMP och HACCP, som garanterar kvalitet och säkerhet från jord till matskålen.
Vi värmer upp lokalerna CO2 neutralt med hjälp av pellets och allt vårt bruk av ström baseras på godkänd vindkraft. Vårt förpackningsmaterial är, så mycket som möjligt, tillverkat av återvinningsbar returplast och karton, och själva fyllnadsmaterialet är organiskt tillverkat.


Mission och vision


Mission:
Naturen, med flera miljoner års utvecklingshistoria, rymmer ett oändligt potential för teknologisk innovation. Det sägs att industrin idag endast använder sig av ca. 12% av tillgänglig vetskap om naturens potential, för att utveckla nya produkter. Det är därför vår mission att utöka de procent genom att skapa innovativa näringslösningar och välbalancerade produkter till djuren, baserade på naturens eget recept (bionisk/biometisk), som i deras helhet gynnar sundhet, livskvalitet, produktivitet och hållbarhet.

Vision:
VetCur vill vara världens ledande producent av skräddarsydda kost- och sundhetsbevarande foder och tillskott till djur. Detta görs genom att låta naturen inspirera och forskningen ge kraften. Visionen gör att vi förbinder oss att ifrågasätta alla normala rutiner, gå främst och sätta nya standarder.

Mål och strategi


Mål och strategi:

VetCur grundades baserat på ett professionellt naturvetenskapligt och medicinskt fundament.

Den grundstyrkan gör att VetCur är den första verksamheten som utvecklar naturliga tillskott, koncept och blandningar, allt individuellt uppvägt för att passa varje enstaka djurarts specifika biologiska/fysiologiska behov och bruk.

En stigande förfrågan efter högkvalitativ, naturlig och sundare produkter till både djur och människor, är en trend som inte ser ut att avstanna. VetCur Biotecs fackliga grundfundament, och innovativa integrering av bionisk/biometisk vetenskap i produktionsutvecklingen, är nyckeln som öppnar upp för framsynt utveckling, och som skapar precis de produkter som kunderna behöver.

Kort- och långsiktig strategi:
"Att uppnå visionen genom ett tätt, ambitiöst flexibelt, öppet och respektfullt samarbete med företagspartners, forskare, utbildningsverksamheter och kunder".

Detta skapar den synergi som ger positiva resultat och mervärde.

VetCurs tre värden är:

  1. Innovation
  2. Ansvar
  3. Hållbar växt

Medarbetare


Rebekka Gadeberg | Direktör
Med en livslång passion för djurens välbefinnande är det inte så märkligt att Rebekka Gadeberg har valt att använda sina kunskaper i utvecklingen av unika produkter anpassade till djuren. Som ägare och direktör sätter hon en ära i att få främst och är alltid minst 3 år före i idé och tanke.

Allan Venzel | säljchef
Allan är utbildad Veterinär Närings Terapeut (VET) Han är fast inredning på Feldumvej och har verkligen hittat sitt rätta kall i livet som säljchef på VetCur. Allan är en av de som du kan komma att prata med i telefon när du ringer till VetCur.