Unika produkter till djur

Alla konsumenter vill ha produkter av bästa kvalitet, framställda med professionalism, dokumentation och "know-how". För att kunna erbjuda sådana produkter krävs det att företaget har nödvändig kompetens tack vare kvalificerad personal samt teknisk styrka i både teori och praktik.

Läs mera här

Produkter

För VetCur är kvalitet ordet som går genom alla våra produkter. Vi har en tydlig ståndpunkt om att det är de bästa råvaror som ger de bästa produkterna. Och för oss går det en rak linje mellan ekologi och de bästa råvarorna. Generellt sätt kan du förvänta att våra produkter är producerade av så mycket ekologi som möjligt och att vi i vår produktion (GMP-standard) är noga med att det du kan läsa på etiketten också är det som ingår i produkten.

Se VetCurs produkter här

Miljö och hållbarhet

Eftersom ekologi är standarden som vi värdesätter högt hos VetCur, känns det helt naturligt för oss att värna om miljön också på andra sätt.
All vår ström kommer från Grön Ström via vattenkraft från Norge. Uppvärmningen sker med CO2 neutral bränsel och vårt förbruk av förpackningsmaterial, och färgtryck på dessa begränsar vi till ett absolut minimum. Vår broschyr är Svanmärkt, och vi kan bara fortsätta berätta om allt annat vi gör i vardagen.
Vi vet att vi kan göra en skillnad och gör det.

Läs mera om VetCur

VetCur Vision

VetCur vill vara världens ledande producent av skräddarsydda kost- och sundhetsbevarande foder och tillskott till djur. Detta görs genom att låta naturen inspirera och forskningen ge kraften. Visionen gör att vi förbinder oss att ifrågasätta alla normala rutiner, gå främst och sätta nya standarder.[/